February 24, 2011

.::Tombo Ati::.Tombo Ati - traditional Javanese song 
composed by Sunan Bonang of Wali Songo.

Tombo Ati iku limo perkorone
Kaping pisan moco Kuran lan maknane
Kaping pindo sholat wengi lakonono
Kaping telu wong kang soleh kumpulono
Kaping papat wetengiro ingkang luwe
Kaping limo zikir wengi ingkang suwe
Salah sawijine sopo iso ngelakoni
Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani

Translation:

There are five remedies of heart
First, read the Quran and understand its meaning
Second, do the night prayer
Third, gather with pious people
Fourth, fast (literally: keep a hungry stomach) regularly
Fifth, do long zikir at night
Anyone who can do even one of those
may Allah bless

No comments: